Meni
Korpa

Šumske kapi 50ml

Šumske kapi 50ml
TOP
Šumske kapi 50ml

Opis

Prirodan eliksir Šumske kapi napravljen je od gljiva i lekovitog bilja. Pojačava snagu i vitalnost organizma, posebno u uslovima opšteg zagađenja vode i vazduha, a samim tim i hrane koja se proizvodi. U periodima naglih vremenskih promena, a posebno u zimskom periodu, ovaj eliksir je odličan dodatak ishrani.

Ljudski organizam je složena “mašina”. Ako otkaže jedan točkić, jedan zupčanik takve mašine, javljaju se različite promene, kao i poremećaji, kako manje složeni, tako i veoma kompleksni, pa do onih sa tragičnim posledicama. Kod tako kompleksnog sistema najznačajniji izazivač promena i poremećaja je stres! Stres ja najznačajniji uzročnik pada odbrambenih sposobnosti ljudskog organizma, znači napada se imuni sistem. Jer kad je ljudsko telo poremećeno, podložno je uticaju svih štetnih agenasa čije dejstvo može dovesti do bolesnog stanja.

Kada dođe do pada odbrambenih sposobnosti čoveka, svim tzv. agensima (mikroorganizmi, toksični metali, sintetske hemikalije, radionuklidi), koji se unose putem hrane i vode za piće, iz životne sredine, stvara se pogodna klima za njihovo dejstvo, pa za posledicu imamo bakterijska i virusna oboljenja, alergijske reakcije različitog tipa u vidu osetljiosti na polen, kožnih promena, itd., da i ne pominjemo kritična stanja. Možemo bakteriji zaustaviti rast i uništiti je primenom antibiotika, možemo ublažavati različita bolesna stanja upotrebom lekova, ali bakterije se mogu ponovo namnožiti, virusi ponovo iskoristiti svoj trenutak da “zagospodare” organizmom, neke bolesti se moraju tretirati lekovima do kraja života..

Ali, koliko god da je ljudski organizam podložan uticaju štetnih materija, naizgled osetljiv, on nije tako bespomoćan. Potrebno je samo pomoći mu da ovlada situacijom, podstaknuti ga da sam počne da se bori, da stvori uslove za samoodbranu. Postoji više načina da se stvore takvi preduslovi. Profilaksa, ili preventiva je pravi metod za stvaranje takvih preduslova. Karakteristika ekonomski siromašnih zemalja je da se daleko više pažnje poklanja kurativi (lečenju), nego preventivi. Dakle, tretiraju se, a vrlo retko leče posledice bolesti. To je začarani krug.

Šta je preventiva kad je ljudsko zdravlje u pitanju? To je sistem mera koji se primenjuje da organizam bude osposobljen da se uhvati u koštac sa izazivačima različitih bolesti i da spreči da ne dođe do razvoja bolesti. Preventiva se ogleda u raznovrsnoj ishrani, u obezbeđenju zaštitnih materija kroz ishranu, u treningu i duha i tela. Važno je organizam držati pripremljemim, jer tako je koncipiran da kad je i duhovno i telesno zdrav, sposoban je da se sopstvenim snagama može odupreti “napadima”.

A, kada čovek ne vodi brigu o ishrani, kad nema mogućnosti da se uredno hrani, kad je lenj, kako u duši tako i u telu, dakle kad sebe nije prevenirao, moramo mu pomoći, ali ne odmah I isključivo lekovima. Podsetimo se, u takvim stanjima, iskustava predaka koji su čuvali svoje zdravlje koristeći ono što im priroda pruža. Primenjivani su recepti iz prirode da bi se, organizmu obezbeđivale korisne materije koje nam obilato nudi lekovito bilje, povrće, voće, prirodni minerali.

Proizvod Šumske kapi, preduzeća Šumske kapi iz Velike Plane je upravo primer kako se mogu iskoristiti korisne materije iz prirode u unapređenju ljudskog zdravlja. Proizvod je koncipiran na dejstvu korisnih fiziološki aktivnih sastojaka dobijenih iz vodeno alkoholnih ekstrakata ploda bukovače (Pleurotus ostreatus ), lista koprive (Urtica dioica), ploda kleke (Juniperis communis) i cveta nevena (Calendula officinalis). U takvom odnosu biljaka i rastvarača na najoptimalniji način izvučena je esencija iz korišćenih biljaka. Izborom vodeno-alkoholnog medijuma, dobijeni su iz biljaka najkorisniji sastojci (heterozidi, tanini, etarska ulja, smole, vitamini, saharidi, organske kiseline, karotenoidi, enzimi, minerali).

Vekovima su pečurke cenjene kao izvor nutrijenata i farmakološki važnih jedinjenja korisnih u medicini. U dalekoistočnim zemljama poput Kine i Japana, poznavanje upotrebe jestivih i lekovitih gljiva se prenosi sa jedne generacije na drugu u dokumentovanom obliku. Samo za primer, pre više od 2.500 godina, mnoge lekovite pečurke su zabeležene i prikazane u najranijoj kineskoj materija medika knjizi, Shennong Bencao Jing.

Sazrelo telo bukovače sadrži približno 100 različitih bioaktivnih jedinjenja koja se uglavnom razmatraju kao mogući novi izvor dijetnih vlakana. Ćelijski zid gljive je bogat u neskrobnim polisahardima od kojih je beta glukan najinteresantnije funkcionalno jedinjenje, kao i fenolnim jedinjenjima (protokatehična kiselina, galna kiselina, homogentistična kiselina, rutin, miristin, krizin, naringin) i vitaminima (vitamin E, vitamin C, beta karotin), statinima, o čijem značaju za ljudski organizam ne treba trošiti reči. Štaviše, ove gljive su zdrava hrana, bogata u proteinima, lipidima, ugljenim hidratima, a sa niskim sadržajem kalorija i masti.

Istraživanja su pokazala da je veliki broj jedinjenja kao što su lektini, polisaharidi, polisaharidni peptidi i polisaharidno-proteinski kompleksi izolovan iz pečuraka i nađeno je da većina od ovih jedinjenja ostvaruju imunomodulatorne efekte, pre svega polisharid beta-glukan. To je polisharid koji je sastavni deo ćelijskog zida brojnih bakterija, biljaka i kvasaca. U bukovači je prisutan razgranati beta-glukan koji spada u nerastvorna vlakna. Istraživanja ukazuju da je ovaj beta-glukan nespecifični stimulator imunog sistema sa antioksidantnom aktivnošću, kao i da pokazuje antiinflamatorna svojstva, koja se objašnjavaju sposobnošću glukana da inaktivira proinflamatorne citokine.

Najznačajniji sastojci ploda kleke su isparljiva ulja sa terpenskim ugljovodonicima kao što su alfa-pinen, beta-pinen, mircen, sabinen, tujon i limonen. Takođe, sadrži seskviterpenske ugljovodonike (kariofilen, cadinen i elemen) I terpenske alkohole (4-terpineol). Dalje, plod kleke sadrži flavonoidne glikozide, tanine, šećere i jedinjenja koja u svom sastavu sadrže prirodne gumaste materije i smole, zbog čega se primenjuje u borbi protiv virusa i bakterija. Etarsko ulje kleke je pokazalo antimikrobnu aktivnost na svim sojevima, a frakcije sa čistim α-pinenom i smešom α-pinena i sabinena naročito na rast gljivica. U poređenju sa komercijalnim antibioticima frakcije etarskog ulja kleke pokazuju širok spektar delovanja kao i veće zone inhibicije. Zapažena je njegova primena u slučajevima dispepsija, upalnih procesa, a povećava i potrebu za češćim mokrenjem.

Ekstrakt cveta nevena sadrži kompleksnu smešu različitih sastojaka: saponozide, flavonoidne heterozide, triterpenske I steroidne alkohole, fenilkarbonske kiseline, karotenoide, sluzi I šečere koji zajedno deluju antimikrobno, protivupalno, zaštitno. Smatra se da polisaharisni kompleks u cvetu nevena ima imunomodulatornu aktivnost.

Ekstrakt lista koprive sadrži tanine, karotenoide, fitosterole, vitamin (vit C, vit K), organske kiseline, sluzi i mineralne soli (kalcijum, kalijum, magnezujum, gvožđe, cink, bakar, kobalt)

Zato je proizvod tako osmišljen u pogledu sastava i zato je nazvan ŠUMSKE KAPI, biljni eliksir za jačanje organizma i zato se može koristiti da pomogne procesima u organizmu da se preveniraju štetni uticaji iz životne sredine i da pruži organizmu dodatnu snagu da se vrati na put samoodbrane.

1.296,00 RSD

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.
Tagovi: šumske , kapi , 50ml , biljne , kapi , i , etarska , ulja